Terapia i diagnoza integracji sensorycznej


Czym jest Integracja sensoryczna?

Jest to proces, który organizuje informacje płynące do mózgu z różnych zmysłów: wzroku, słuchu, węchu, dotyku i równowagi. To właśnie dzięki temu procesowi nasze napięcie mięśniowe jest prawidłowe, potrafimy skoordynować ruchy, nauczyć się nowych dyscyplin sportowych, a będąc w głośnym miejscu skupić się na przykład na pisaniu, a nie zatykaniu uszu, by odciąć się od hałasu.

Efekty terapii

Terapia integracji sensorycznej (SI) ma na celu nauczenie dziecka adekwatnego reagowania na bodźce dopływające do niego zarówno ze świata zewnętrznego jak i z ciała. Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom dziecko może poprawić sprawność motoryczną, koordynację ruchów, uwagę i koncentrację czy samoświadomość, a także funkcjonowanie społeczne i emocjonalne.

Objawy

Zaburzenia integracji sensorycznej można rozpoznać od najmłodszych lat. Zmieniają swą postać w czasie rozwoju, lecz utrzymują stan dziecka.

Diagnoza

Odbywamy rozmowę z rodzicami o przebiegu ciąży i porodu oraz rozwoju dziecka. Na podstawie wniosków rozpoczynamy obserwację dziecka w jego codziennym zachowaniu jak i w sytuacjach zadaniowych, co pozwala w późniejszym okresie opracować odpowiednie zalecenia do terapii dziecka.

Twoje dziecko w trakcie terapii

Wywiad z rodzicami to jedno z głównych źródeł informacji o dotychczasowym rozwoju dziecka, dlatego jest pierwszym etapem w terapii. Ocena rozwoju sensomotorycznego Twojej pociechy również wykorzystywany jest do zdiagnozowania zaburzeń integracji sensorycznej. Ocenę taką przeprowadza się za pomocą specjalnego kwestionariusza zawierająego kilkadziesiąt pytań, na podstawie których opracowujemy wyniki potrzebne w następnym etapie.

Wyspecjalizowany terapeuta przeprowadza szereg prób klinicznych, które pokazują zaawansowanie zaburzeń posturalnych tj. napięcie mięśni, równowagę, kokontrakcję, integracje odruchów, funkcje okoruchowe, a także wrażliwości sensorycznej, planowania motorycznego i innych. Badania przeprowadzamy w zgodzie ze wysokimi standardami klinicznej obserwacji.

Bardzo ważnym elementem badań jest przeprowadzenie szeregu testów z południowokalifornijskiej baterii testów dr J. Ayres. Pozwalają one rozpoznać naturę zaburzeń sensorycznych i powiązać je z obserwowanym zachowaniem dziecka, co pozwala na pełny obraz sytuacji. Na tym etapie analizujemy wyniki badań i stawiamy diagnozę.

Poza rozpoznaniem czy dziecko ma zaburzenia integracji sensorycznej diagnoza pozawala również określić jakiego rodzaju są to zaburzenia i w jaki sposób wpływają na problemy z uczeniem się i zachowaniem. Po postawieniu diagnozy spotykamy się z rodzicami, podczas którego omawiamy wyniki badań i przekazujemy wyniki badań, program terapii w formie pisemnej i wskazówki dla rodziców.

Niemowlęta

Pociecha wydaje się “dzieckiem trudnym”, można zauważyć kłopoty ze snem, piciem i karmieniem, a także nadpobudliwość lub wręcz przeciwnie - dziecko jest zbyt spokojne. niemowlę powoduje wiele nieprzespanych nocy, tzw. "dziecko płaczące"

Wiek przedszkolny

Dziecko odstaje w rozwoju umiejętności motorycznych, ma problemy z koordynacją, niezgrabne ruchy. Występują zaburzenia postawy, rozwoju mowy czy zaburzenia motoryczne. Można też zauważyć problemy na tle społeczno-emocjonalnym tj. przesadny lęk, agresja lub wycofanie. Inne objawy to brak wzrokowej percepcji przestrzeni, dziecko często się przewraca.

 

Wiek szkolny

Pociecha doświadcza trudności szkolnych, braku pewności siebie, nie może się odnaleźć wśród rówieśników. Występują zaburzenia priorytetów, trudności ze skupieniem uwagi oraz słaba chłonność umysłu. Może również wystąpić moczenie nocne.

Masz dodatkowe pytania?

Poddanie się terapii to indywidualny wybór, który należy podjąć świadomie. Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania i wyjaśnimy wątpliwości. Do każdego Pacjenta podchodzimy indywidualnie.

Zadzwoń