Rehabilitacja neurologiczna


O terapii

Terapia ukierunkowana jest na poprawę stanu Pacjentów dotkniętych udarami, urazami czaszkowo-mózgowymi i innymi schorzeniami neurologicznymi, takimi jak stwardnienie rozsiane czy choroba Parkinsona. Przywrócenie pacjentowi funkcji, które zostały utracone w wyniku choroby to główny cel rehabilitacji.
Gdy powrót do pełnej sprawności nie jest możliwy, rehabilitant uczy Pacjenta strategii ruchowych, które pomagają w czynnościach codziennych mimo niepełnosprawności. W dalszym procesie leczenia, kluczowa jest akceptacja ograniczeń wynikających z choroby. Ważnym punktem w rehabilitacji jest również utrzymanie funkcji mózgu, które nie uległy uszkodzeniu, co pomaga zapobiegać pogorszeniu się stanu Pacjenta.

Oferujemy fachową pomoc w przypadku

Udarów mózgu
Urazów wielonarządowych
Urazów czaszkowo-mózgowych
Urazów rdzenia kręgowego
Choroby Parkinsona i innych

Rehabilitacja w Centrum Neuron

W zakresie rehabilitacji neurologicznej, Rehabilitanci Centrum Neuron skupiają się na ograniczaniu skutków choroby, zapobieganiu jej nawrotom i postępowi. Kluczowe jest w tym samym czasie usuwanie dolegliwości oraz przywrócenie Pacjentowi jak największej sprawności. Dzięki poddaniu się terapii, codzienne czynności nie są dla Pacjentów aż tak dużym wyzwaniem. W Centrum Neuron kładziemy również nacisk na odzyskanie równowagi psychicznej i osiągnięcie niezależności w życiu codziennym.

W trakcie zajęć uczymy

Zależnie od stopnia niepełnosprawności, Pacjenci uczą się samodzielnego funkcjonowania, m.in.:

  • obracania na łóżku,
  • siadania na łóżku,
  • wstawania,
  • pionizacji,
  • prawidłowego chodu,
  • samodzielności w zakresie samoobsługi.

W przypadku każdego Pacjenta

Centrum Neuron przeprowadza profesjonalne badania i ocenę funkcjonalną,
Centrum Neuron uzupełnia terapię zabiegami z zakresu fizykoterapii i masażu leczniczego,
przeprowadzana szczegółowa diagnoza pod kątem psychoruchowym,
Przekazujemy informacje zwrotne na temat postępów, dzięki ocenie i testom diagnostycznym,
Indywidualnie dobrana i szczegółowo przygotowana rehabilitacja funkcjonalna, wykorzystująca takie metody jak: Bobath oraz PNF.

Masz dodatkowe pytania?

Poddanie się terapii to indywidualny wybór, który należy podjąć świadomie. Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania i wyjaśnimy wątpliwości. Do każdego Pacjenta podchodzimy indywidualnie.

Zadzwoń