Anna Makowska

Anna Makowska Neuron
 • Rehabilitacja Logopedyczna 100% 100%
 • Doświadczenie zawodowe 100% 100%
 • Dostępność 70% 70%

Godziny pracy

Wtorek – 13:00 – 20:00
Środa – 13:00 – 20:00
Czwartek – 14:00 – 20:00

Dostępność:

Wtorek – Czwartek

Miejsce:

Neuron – Centrum Rehabilitacji i Osteopatii

Anna Makowska

Z wykształcenia jestem filologiem polskim, logopedką, neurologopedką, instruktorką masażu Shantala, terapeutką ręki oraz neuroterapeutką II stopnia EEG Biofeedback. Studia ukończyłam na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie i Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Na przestrzeni ostatnich lat swoje doświadczenie nabyłam na oddziałach neurologicznych w Katowicach i w Miechowie, w ZOL-u oraz w Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore. Moim największym zawodowym zainteresowaniem jest neurologopedia, dlatego nieustannie biorę czynny udział w konferencjach, seminariach i warsztatach na ten temat. Zawodowe wykształcenie pozwala mi na pracę z Pacjentami między innymi po udarach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, guzach mózgu, w chorobach neurodegeneracyjnych. Moja terapia obejmuje diagnostykę, pracę nad zaburzeniami mowy i połykaniem. W swojej pracy kieruję się indywidualnym podejściem, a także szacunkiem do Pacjenta. Dobieram metody i oddziaływanie terapeutyczna tak, by jak najlepiej osiągnąć efekt!

 

Wykształcenie:

 • Implant słuchowy w rehabilitacji logopedycznej
 • FTM Fizjologiczna Terapia Miofunkcjonalna, uzyskanie tytułu terapeuty miofunkcjonalnego.
 • Elektro Neuro Mobilizacja Obszaru Twarzowego ENMOT
 • „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi” – trening bazowych umiejętności komunikacyjnych
 • Niemowlak u logopedy – diagnoza, profilaktyka i wczesna stymulacja
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza, terapia, masaż. Tytuł Terapeuty Ręki.
 • Teoria i praktyka EEGBiofeedback. Uzyskanie uprawnień trenera EEGBiofeedback II stopnia.
 • Wybiórczość pokarmowa o podłożu sensoryczno – motorycznym
 • Porażenie nerwu twarzowego z elementami koncepcji PNF dla logopedów
 • Ortodoncja dla logopedów. Diagnoza i terapia funkcji kompleksu ustno  twarzowego w ujęciu ortodontyczno – neurologopedycznym
 • Kreatywne warsztaty logopedyczne  projektowanie postępowania logopedycznego
 • Usłysz w hałasie, zadbaj o słuch – nowe aspekty diagnostyki, terapii i edukacji
 • „Dysfagia” Kraków, Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej
 • „Moje sylabki”  nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną
 • Kurs: Alternatywne metody komunikacji : „ MAKATON program Rozwoju Komunikacji PRKM”
 • Kurs Instruktorski Dziecięcego Masażu Shantala wg . Metodyki Holenderskiej Organizacji Shantala

   

  Zobacz innych członków zespołu

  wlodzimierz_ciepala
  joanna-ciepala