Logosensoryka dla Smyka

Logosensoryka dla Smyka

LOGOSENSORYKA DLA SMYKA  to zajęcia dla dzieci w wieku od 8 miesięcy do 3 lat. Prowadzone są przez doświadczoną neurologopedkę Annę Makowską. CEL ZAJĘĆ: profilaktyka zapobiegająca wszelkim deficytom sensorycznym związanym z tak zwaną deprywacją...