Terapia wad postawy
i skolioz

Terapia wad postawy i skolioz<br />

Terapia wad postawy i skolioz

Skolioza to jednostka chorobowa dotycząca zmian w całym organizmie: w układzie ruchu, mięśniach, powięziach oraz w całym systemie nerwowym. Korekcja takich zmian w ustroju wymaga dobrze dobranej, indywidualnie dostosowanej terapii. Uwzględniaj cel jaki chcemy osiągnąć. Terapia powinna uwzględniać nie tylko mięśnie i mobilizację stawów.  Uwzględnia też system nerwowy, powięziowo-oponowy, techniki energizacji mięśni oraz trening wzmacniający osłabione grupy mięśniowe.

Terapia wad postawy i skolioz<br />

Na czym polega terapia skolioz?

Koncepcja indywidualnej terapii skolioz to ćwiczenia, które kształtują i korygują całe ciało. Od stóp, przez kolana, obręcz miedniczną, kręgosłup, obręcz barkową. W terapii wykorzystujemy metodę PNF oraz terapię manualną, a także ćwiczenia przykurczonych struktur mięśniowo – powięziowych. Stosujemy zabawy z terapii integracyjnej które urozmaicają rehabilitację oraz wpływają na stabilizację mięśniową i budowanie prawidłowych korekcyjnych wzorców postawy w pozycjach funkcjonalnych.

Dysfunkcje towarzyszące skoliozie

urazy wilonarzadowe - neuron rehanbilitacja

Dysbalans nerwowo-mięśniowy

przepuklina ononowo - rdzeniowa

Segmentalnie zmniejszona kifoza piersiowa

obciązanie stóp - neuron rehabilitacja

Nieprawidłowe obciążanie stóp

Asymetria posturalna

Zaburzona stabilizacja dolnego tułowia

urazy stawów - neuron rehabilitacja

Zaburzenia czucia głębokiego z więzadeł mięśni i stawów

Skolioza

Definiuje się ją jako trójpłaszczyznową deformację kręgosłupa i tułowia. Charakteryzuje się zgięciem bocznym w płaszczyźnie czołowej, nieprawidłowym ukształtowaniem krzywizn w płaszczyźnie strzałkowej oraz rotacją i torsją kręgów w płaszczyźnie poprzecznej. Skolioza rozpoznawana jest poprzez badania kliniczne oraz radiologiczne. Skoliozę stwierdza się przy kącie skrzywienia minimum 10 stopni wg Cobba, który oceniany jest na zdjęciu rentgenowskim.

Obecne standardy leczenia osób ze skoliozami idiopatycznymi zalecają stosowanie fizjoterapii u dzieci ze skoliozą poniżej 20 – 25 stopni wg Cobba. W przypadku dzieci z rozpoznaniem powyżej 25 stopni, dodatkowo zaleca się stosowanie gorsetu, natomiast w przypadku rozpoznania powyżej 50 stopni należy rozważyć leczenie operacyjne. 

W zależności od czynników tj.:

  • wielkość skrzywienia,

  • wiek dziecka,

  • tempo progresji,

  • typ deformacji

określa się najbardziej odpowiedni sposób leczenia. 

Leczenie skoliozy ma na celu zapobieganie lub leczenie dysfunkcji oddechowych, zatrzymanie progresji skrzywienia, a także zapobieganie lub leczenie dolegliwości bólowych kręgosłupa i korekcję postawy ciała. Terapię planujemy i prowadzimy indywidualnie uwzględniając potrzeby chorego, typ skoliozy, oraz fazę leczenia. Ćwiczenia wpływają na korekcję trójpłaszczyznowej deformacji kręgosłupa oraz zapewniają właściwą stabilizację postawy ciała. W prowadzonej terapii kluczowe jest utrzymanie prawidłowej postawy ciała w trakcie codziennych czynności oraz eliminacja nawyków utrwalających nieprawidłowe ustawienie kręgosłupa i miednicy.

Skoliozę można rozpoznać u dzieci, u których w okresie niemowlęcym stwierdzono

  • zaburzenia rozwoju ruchowego,
  • nieprawidłowe napięcie mięśniowe,
  • dysplazję stawu biodrowego.

Wielu zaburzeniom układu kostno–stawowego można zapobiegać, najlepiej więc poddawać dzieci systematycznej kontroli w okresie intensywnego wzrostu.

Masz dodatkowe pytania?

Poddanie się terapii to indywidualny wybór, który należy podjąć świadomie. Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania i wyjaśnimy wątpliwości. Do każdego Pacjenta podchodzimy indywidualnie.