Rehabilitacja dla kobiet

Osteopatia dla dzieci - neueron
Osteopatia dla dorosłych - neueron
 Rehabilitacja uro-ginekologiczna- neuron miechów

Na czym polega? Fizjoterapia uro-ginekologiczna jest optymalnym rozwiązaniem dla kobiet w ciąży, połogu i z problemami uroginekologicznymi. Obejmuje profilaktykę i leczenie dolegliwości tj. obniżenie narządów rodnych, czy nietrzymanie moczu. 

Dla kobiet po mastektomii

Dobro Pacjentki po mastektomii Rehabilitacja odgrywa po mastektomii kluczową rolę w procesie odzyskania pełnej sprawności psychofizycznej. Ważne jest rozpoczęcie rehabilitacji już od chwili zdjęcia szwów, ponieważ zapobiega to pojawieniu się obrzęków …

Dla kobiet po mastektomii - neuron